Privacy Statement


DeeMedia hecht veel waarde aan de privacy van individuen en is toegewijd aan het beschermen van persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens evenementen waarbij fotografie plaatsvindt. Deze privacyverklaring beschrijft hoe DeeMedia persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt in verband met fotografie tijdens evenementen.


1. Verzamelde informatie:

Tijdens evenementen kan DeeMedia foto's maken waarop individuen aanwezig zijn. Deze foto's kunnen individuen identificeren of herkenbaar maken. DeeMedia verzamelt geen persoonlijke informatie zonder toestemming van individuen. Indien nodig zal DeeMedia voorafgaand aan het maken van foto's toestemming vragen aan de betreffende individuen.


2. Doel van de verzamelde informatie:

De verzamelde foto's kunnen worden gebruikt voor promotionele, marketing- en informatieve doeleinden, zowel online als offline. Dit kan onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot, publicatie op de DeeMedia-website, sociale mediaplatforms, gedrukte materialen en persberichten.


3. Delen van informatie:

DeeMedia deelt foto's alleen met derden zoals aangegeven in deze privacyverklaring of wanneer vereist door de wet. Foto's kunnen worden gedeeld met partners, sponsors of organisatoren van het evenement voor promotionele doeleinden. DeeMedia verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijke informatie aan derden.


4. Beveiliging van informatie:

DeeMedia neemt redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of vernietiging. Er wordt gebruik gemaakt van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke informatie te waarborgen.


5. Toegang en controle over uw informatie:

Individuen hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke informatie die door DeeMedia wordt bewaard en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Als individuen hun toestemming voor het gebruik van hun foto's willen intrekken, kunnen ze contact opnemen met DeeMedia via de contactgegevens hieronder vermeld.


6. Contactgegevens:

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of het gebruik van foto's tijdens evenementen, kunnen individuen contact opnemen met DeeMedia.


7. Wijzigingen in deze privacyverklaring:

DeeMedia behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op deze pagina zijn geplaatst. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2024.